CHÀO MỪNG BẠN GHÉ THĂM WEBSITE CHÍNH THỨC CỦA HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP LÀO CAI
Chi tiết
LCĐT – Chiều 27/8, Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 7/7/2015 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 22 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế.
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế cùng các Phó Thủ tướng: Vũ Văn Ninh, Vũ Đức Đam chỉ đạo thảo luận trên các lĩnh vực hội nhập quốc tế về chính trị, đối ngoại, quốc phòng, an ninh; hội nhập kinh tế và hội nhập về văn hóa - xã hội, giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ.
Tại điểm cầu Lào Cai, tham dự hội nghị có đồng chí Đặng Xuân Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh (ảnh dưới).
Ngày 10/4/2013, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 22-NQ/TW về hội nhập quốc tế, trong đó nêu rõ mục tiêu hội nhập quốc tế là củng cố môi trường hòa bình, tranh thủ tối đa các điều kiện quốc tế thuận lợi để phát triển đất nước nhanh và bền vững, nâng cao đời sống nhân dân; giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; quảng bá hình ảnh Việt Nam, bảo tồn và phát huy bản sắc dân tộc; tăng cường sức mạnh tổng hợp quốc gia, nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của đất nước; góp phần tích cực vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới.
Quán triệt Nghị quyết số 22-NQ/TW, Chính phủ đã ban hành chương trình hành động và thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế, gồm: Ban Chỉ đạo liên ngành về chính trị, quốc phòng, an ninh; Ban Chỉ đạo liên ngành về kinh tế; Ban Chỉ đạo liên ngành về văn hóa - xã hội, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo.
Ngày 7/7/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 15/CT-TTg về tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế. Chỉ thị đã nêu rõ các nhiệm vụ cấp bách cần thực hiện trong 2 - 3 năm tới nhằm tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế.
Tại Hội nghị, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, các địa phương cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được, việc hội nhập quốc tế còn nhiều hạn chế cần khắc phục. Nhiều ý kiến đề xuất cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về hội nhập quốc tế tới cán bộ, doanh nghiệp và người lao động; ưu tiên phân bổ kinh phí và nguồn nhân lực cho các hoạt động hội nhập quốc tế; thực hiện tốt cơ chế báo cáo, giám sát về hội nhập quốc tế; chú trọng, nâng cao năng lực thực thi pháp luật trong nước để đảm bảo thực hiện đúng, hiệu quả các điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia; phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, nhất là các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, người dân trong hội nhập quốc tế...
Nhấn mạnh hội nhập quốc tế, trong đó có hội nhập kinh tế quốc tế luôn là xu thế tất yếu, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cho rằng, thời gian qua, Việt Nam đã phát huy được tinh thần chủ động trong hội nhập quốc tế; sự hội nhập quốc tế của Việt Nam, đặc biệt là hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, hiệu quả và kết quả hội nhập đã đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước; đưa vai trò và vị thế của Việt Nam ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế…
Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng, trong hội nhập quốc tế nói chung và hội nhập kinh tế quốc tế nói riêng, cần phát huy tinh thần chủ động, tích cực, phải tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, tăng cường phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương, nhất là sự phối hợp qua hệ thống ngành dọc trong thực hiện công tác hội nhập quốc tế; đề cao vai trò của các hiệp hội, các hội nghề nghiệp trong hội nhập quốc tế cũng như tăng cường công tác đào tạo, bồi  dưỡng kiến thức về hội nhập quốc tế…
Kết luận Hội nghị, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh, Nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị đã được Chính phủ quán triệt sâu sắc, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả bằng chương trình, hành động cụ thể. Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cho rằng, hoạt động hội nhập quốc tế của Việt Nam thời gian qua đã đạt được những kết quả hết sức tích cực, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước, nâng cao đời sống nhân dân; quảng bá hình ảnh và nâng cao vai trò, vị thế, uy tín của Việt Nam trên thế giới. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn nhiều hạn chế, trong đó nổi lên là nhận thức về hội nhập ở một số bộ, ngành, địa phương còn chưa đầy đủ; công tác thông tin, tuyên truyền còn nhiều hạn chế; đội ngũ cán bộ làm công tác hội nhập còn thiếu và yếu, nhất là ở các địa phương…
Chỉ đạo các nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, bám sát, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ cụ thể mà Chỉ thị 15 đã nêu; tiếp tục chủ động tăng cường công tác thông tin, tập huấn về hội nhập quốc tế; tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương trên các lĩnh vực hội nhập từ chính trị, quốc phòng, an ninh cho tới kinh tế, văn hóa - xã hội…; chú trọng nâng cao năng lực, trình độ của bộ máy, đội ngũ cán bộ làm công tác hội nhập quốc tế.
VÂN THẢO
 
Ngày cập nhật: 28/08/2015 Số lần đọc: 721
Các tin khác cùng loại
WEB CỦA CÁC HỘI VIÊN
Công ty TNHH Hoa Phong
Công ty cổ phần nam tiến lào cai
SÀN GIAO DỊCH LÀO CAI
VNPT LÀO CAI
CÔNG TY TNHH THỊNH PHÚ
Thống kê truy cập
Số người Online: 6
Số lượt truy cập: 186954

Số chuyên mục tin: 8

Tổng số tin đã đăng: 111


DANH CHO QUẢNG CÁO
Căn hộ Scenia Bay - Chủ đầu tư Nam Tiến Lào Cai
Căn hộ Scenia Bay - Chủ đầu tư Nam Tiến Lào Cai