CHÀO MỪNG BẠN GHÉ THĂM WEBSITE CHÍNH THỨC CỦA HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP LÀO CAI
Chi tiết
TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG HIỆP HỘI
DOANH NGHIỆP TỈNH LÀO CAI

ĐIỀU LỆ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG HIỆP HỘI

DOANH NGHIỆP TỈNH LÀO CAI

 

(Ban hành kèm theo Quyết định ..../QĐ-UBND ngày....tháng….. năm 2011)

---

 

Chương

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

 

            Điều 1. Tên gọi, trụ sở, tư cách pháp nhân và biểu tượng.

            - Tên gọi: Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Lào Cai.

            - Tên viết bằng tiếng Anh: LaoCai Enterprises Assocciation.

- Trụ sở văn phòng làm việc của Hiệp hội đặt tại Thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

            - Hiệp hội có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và tài khoản tại Ngân hàng, hoạt động theo Điều lệ của Hiệp hội và các quy định của pháp luật.

- Hiệp hội có biểu tượng (logo) riêng.

            Điều 2. Tôn chỉ mục đích.

            Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai (dưới đây viết tắt là Hiệp hội) là tổ chức xã hội - nghề nghiệp được thành lập trên nguyên tắc tự nguyện của các thành viên, tập hợp các tổ chức kinh tế trên địa bàn tỉnh, bao gồm: Các doanh nghiệp hoạt động theo luật Doanh nghiệp, các Doanh nghiệp hoạt động theo luật khác, các HTX thành lập theo Luật HTX… có mục đích tập hợp, liên kết, hợp tác hỗ trợ và giúp đỡ các doanh nghiệp tỉnh Lào Cai nhằm phát triển nghề nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh - dịch vụ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Hội viên. Đại diện giữ vai trò cầu nối giữa các Doanh nghiệp với các cơ quan Nhà nước trong mọi hoạt động của doanh nghiệp để phản ánh kiến nghị và góp ý kiến cho các cơ quan lãnh đạo của tỉnh và các cơ quan quản lý Nhà nước về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách, pháp luật nhằm cải thiện môi trường kinh doanh và hỗ trợ các doanh nghiệp, doanh nhân trong quá trình sản xuất kinh doanh vì lợi ích của xã hội, của quốc gia và quyền lợi của doanh nghiệp, doanh nhân.

Điều 3. Nguyên tắc và phạm vi hoạt động.

            Hiệp hội tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự quản, dân chủ, công khai, minh bạch và tự bảo đảm kinh phí hoạt động.

Hiệp hội hoạt động theo điều lệ Hiệp hội do Đại hội Hiệp hội thông qua và được Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai quyết định phê duyệt; tuân thủ pháp luật Nước Cộng hoà XHCN Việt Nam.

Hiệp hội có phạm vi hoạt động trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Chương II

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA HIỆP HỘI

            Điều 4. Chức năng.

            1. Đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên trong lĩnh vực doanh nghiệp hoạt động và trong các mối quan hệ với các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

            2. Tư vấn, phản biện về lĩnh vực kinh tế, pháp luật có liên quan đến doanh nghiệp, làm cầu nối giữa các Hội viên với các cơ quan hữu quan khác nhằm giải quyết các vấn đề có liên quan đến sự phát triển của doanh nghiệp trong khuôn khổ pháp luật.

            3. Tổ chức các dịch vụ hỗ trợ hội viên mở rộng sản xuất kinh doanh, xúc tiến đầu tư - thương mại - du lịch, hợp tác quốc tế; cung cấp thông tin kinh tế pháp luật, tổ chức đào tạo, tổ chức diễn đàn doanh nghiệp và tổ chức hội thảo theo quy định của pháp luật.

            Điều 5. Nhiệm vụ.

            1. Tuyên truyền vận động phát triển hội viên, vận động các doanh nghiệp thực hiện nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nâng cao trách nhiệm xã hội, đạo đức văn hoá kinh doanh.

            2. Xây dựng tổ chức, tập hợp hội viên nhằm hỗ trợ lẫn nhau trong SX – KD – DV và hợp tác quốc tế, hội nhập kinh tế thế giới.

            3. Làm đầu mối liên hệ giữa Hội viên với các cơ quan quản lý, nghiên cứu chính sách pháp luật của Nhà nước; bảo về quyền lợi hợp pháp và tổ chức giúp đỡ hội viên theo khả năng của Hiệp hội và trong khuôn khổ pháp luật của Nhà nước Việt Nam và Công ước Quốc tế; kết nối hợp tác giữa doanh nghiệp hội viên với doanh nghiệp khác trong và ngoài nước; đại diện tham gia tiếp cận và mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước quan tâm đến sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp Lào Cai theo quy định của pháp luật nhằm tăng cường các nguồn lực hỗ trợ cho doanh nghiệp; tổ chức thực hiện các chương trình, dự án hỗ trợ của Nhà nước và các tổ chức cá nhân hỗ trợ cho Hiệp hội.

            4. Tập hợp những ý kiến của hội viên để phản ánh kiến nghị với các cơ quan Nhà nước về chiến lược, quy hoạch, cơ chế chính sách nhằm hỗ trợ cho sự phát triển của các doanh nghiệp Lào Cai.

            5. Tổ chức các hoạt động đào tạo, tư vấn, dịch vụ, chuyển giao công nghệ, hoặc phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức các loại hình đào tạo thích hợp nhằm nâng cao kiến thức về quản lý, khoa học, kỹ thuật, công nghệ và chuyên môn, nghiệp vụ cho các hội viên; cung cấp thông tin kinh tế, phổ biến các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước liên quan đến hoạt động SX-KD-DV của các DN.Tiến hành các hoạt động hỗ trợ xây dựng, quảng bá, nâng cao uy tín doanh nghiệp, doanh nhân và các sản phẩm hàng hoá dịch vụ của các doanh nghiệp Lào Cai theo quy định của pháp luật. Tổ chức diễn đàn hội thảo, hội chợ, triển lãm, quảng bá và các hoạt động xúc tiến khác nhằm giúp doanh nghiệp phát triển SX-KD-DV.

            6. Tham gia hoà giải các tranh chấp giữa hội viên với nhau, đảm bảo cạnh tranh lành mạnh đúng pháp luật.

            Điều 6. Quyền hạn.

            1. Tham gia ý kiến vào các văn bản về xây dựng chủ trương, cơ chế, chính sách có liên quan đến công tác tổ chức hoạt động, phát triển doanh nghiệp tỉnh Lào Cai; kiến nghị với tỉnh trong các chương trình, dự án đầu tư SX-KD-DV, giải quyết việc làm, khoa học công nghệ, xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại; đào tạo phát triển nguồn nhân lực do Nhà nước hỗ trợ cho doanh nghiệp để Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định.

 

            2. Phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan để thực hiện nhiệm vụ của Hiệp hội.

            3. Được khen thưởng các hội viên có thành tích xuất sắc trong hoạt động và thực hiện Điều lệ của Hiệp hội.

            4. Được tổ chức các hoạt động dịch vụ theo đúng các quy định của pháp luật. Trên cơ sở tập hợp, liên kết hợp tác các doanh nghiệp là Hội viên của Hiệp hội, nhằm tạo nguồn tài chính phục vụ cho nhu cầu phát triển của Hiệp hội.

 

Chương III

HỘI VIÊN, QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA HỘI VIÊN

 

            Điều 7. Tiêu chuẩn Hội viên.

Mọi doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tán thành Điều lệ của Hiệp hội, tự nguyện làm đơn xin gia nhập và được Thường trực của ban Chấp hành Hiệp hội chấp nhận hoặc mời gia nhập đều có thể trở thành Hội viên của Hiệp hội.

            Điều 8. Hiệp hội có ba loại hội viên.

 

Ngày cập nhật: 31/12/2011 Số lần đọc: 2143
Các tin khác cùng loại
WEB CỦA CÁC HỘI VIÊN
Công ty TNHH Hoa Phong
Công ty cổ phần nam tiến lào cai
SÀN GIAO DỊCH LÀO CAI
VNPT LÀO CAI
CÔNG TY TNHH THỊNH PHÚ
Thống kê truy cập
Số người Online: 5
Số lượt truy cập: 186947

Số chuyên mục tin: 8

Tổng số tin đã đăng: 111


DANH CHO QUẢNG CÁO
Căn hộ Scenia Bay - Chủ đầu tư Nam Tiến Lào Cai
Căn hộ Scenia Bay - Chủ đầu tư Nam Tiến Lào Cai