CHÀO MỪNG BẠN GHÉ THĂM WEBSITE CHÍNH THỨC CỦA HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP LÀO CAI
Chi tiết
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HIỆP HỘI NĂM 2011

I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC & HỘI VIÊN:
- Hiệp hội doanh nghiệp được thành lập theo Quyết định số 3744/QĐ-UBND ngày 17/12/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai “V/v cho phép thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai”; Đại hội lần thứ nhất được tiến hành vào ngày 12/05/2011; Điều lệ của Hiệp hội đã được UBND tỉnh phê duyệt và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 10/06/2011.

 

- Ban chấp hành Hiệp hội có 25 đồng chí (24 uỷ viên do đại hội bầu; 1 uỷ viên do đại hội mời tham gia làm Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội). Bộ phận Thường trực có 7 đồng chí, gồm 1 Chủ tịch và 6 Phó Chủ tịch; Văn phòng Hiệp hội có 1 cán bộ giúp việc.

- Khi thành lập Hiệp hội có 155 thành viên, sau đó có 4 doanh nghiệp xin thôi không tham gia, kết nạp thêm 7 thành viên mới. Đến nay, Hiệp hội có 158 doanh nghiệp thành viên, hoạt động trong 5 nhóm sản xuất kinh doanh chính gồm: Nhóm xây dựng cơ bản; Nhóm khai thác khoáng sản; Nhóm dịch vụ - thương mại; Nhóm Tài chính – ngân hàng và Nhóm cơ khí - sửa chữa.

- Ban chấp hành đã họp xây dựng chương trình công tác năm 2011, phân công nhiệm vụ cho các đồng chí uỷ viên. Ban chấp hành đã thành lập 6 Ban chuyên môn của Hiệp hội và phân công mỗi đồng chí Thường trực Hiệp hội trực tiếp làm trưởng một Ban chuyên môn. Ban chấp hành Hiệp hội đã xây dựng Quy chế làm việc của Ban chấp hành khóa I; Quy chế quản lý tài chính, tài sản của Hiệp hội; Quy chế làm việc của Ban kiểm tra Hiệp hội. Văn phòng đã tiến hành mua sắm phương tiện làm việc và sửa sang trụ sở của Hiệp hội tại Sở Kế hoạch cũ được UBND tỉnh giao cho sử dụng 4 phòng.

- Hiệp hội đã tiến hành thành lập Công ty TNHH một thành viên SPB, với mục đích kinh doanh để tạo nguồn tài chính phục vụ cho các hoạt động thường xuyên của Hiệp hội.

II. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ CỦA HIỆP HỘI:

1. Công tác Tư vấn pháp luật:

- Với chức năng cầu nối giữa các doanh nghiệp với lãnh đạo tỉnh và các ban ngành chức năng Hiệp hội đã tập hợp được nhiều ý kiến của hội viên để báo cáo với lãnh đạo tỉnh và các ngành chức năng nhằm phản ánh tâm tư nguyện vọng và những khó khăn vướng mắc, những kiến nghị với tỉnh. Các ý kiến phản ánh của các doanh nghiệp thành viên, Thường trực Hiệp hội đã tổng hợp, kiểm tra, sàng lọc và báo cáo với UBND tỉnh, các sở ban ngành của tỉnh và một số cơ quan trung ương như:

* Thực hiện nội dung công văn số 17/CV-HHDN ngày 15/07/2011 của Hiệp hội doanh nghiệp “V/v lấy ý kiến của các doanh nghiệp thành viên”; Thường trực Hiệp hội đã tổng hợp những ý kiến của các doanh nghiệp thành viên và đã gửi văn bản kiến nghị đến các nghành chức năng của tỉnh, cụ thể như sau:

+ Về việc chế độ thanh quyết toán công trình hoàn thành; điều chỉnh giá đầu vào nguyên vật liệu xây dựng; quy trình giải ngân vốn; chính sách áp dụng tiền lương; giá bán nước sạch; bổ sung vốn điều lệ và sử dụng vốn từ lợi nhuận; Thường trực đã gửi công văn kiến nghị đến Sở Tài chính, Sở Xây dựng.

+ Về việc nâng cao khả năng truyền tải cho các Nhà máy điện; quy hoạch mạng lưới đại lý kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh; Thường trực đã gửi công văn kiến nghị đến Sở Công thương.

+ Về việc xem xét thanh quyết toán công trình hoàn thành của Công ty Cổ phần đầu tư XD & PT Năng lượng Phúc Khánh, Thường trực đã gửi công văn kiến nghị đến Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, Sở giao thông vận tải,Trung tâm tư vấn QLDA&GSCT Xây dựng NNNT, Ban QLDA  công trình giao thông Lào Cai.

+ Về việc tăng cường công tác quản lý và các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh, Thường trực đã gửi công văn kiến nghị đến Sở Văn hoá thể thao & Du lịch.

* Hiệp hội doanh nghiệp cũng nhận được một số ý kiến của các doanh nghiệp thành viên về những khó khăn, vướng mắc đề nghị cần tháo gỡ như:

+ Về việc điều chỉnh giá mua bán điện và tính thuế tài nguyên nước đối với các Nhà máy thuỷ điện nhỏ & vừa, Thường trực đã có văn bản kiến nghị gửi Thủ tướng Chính Phủ, Bộ Tài Chính, Bộ Công thương, Tập đoàn điện lực Việt Nam, Cục điều tiết điện lực Bộ Công thương, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh.

+ Về việc sửa chữa tuyến đường Hoàng Diệu – Ga Lào Cai bị hư hỏng, Thường trực Hiệp hội đã có văn bản kiến nghị gửi UBND tỉnh, UBND thành phố Lào Cai, Ga Lào Cai xem xét, khắc phục.

+ Về việc đề nghị ân hạn vốn vay và cơ cấu nợ đối với doanh nghiệp thành viên đang gặp khó khăn, Thường trực đã có văn bản kiến nghị UBND tỉnh Lào Cai, Ngân hàng PT Nhà Đồng bằng Sông Cửu Long, Ngân hàng Nhà nước tỉnh Lào Cai, Ngân hàng PT Nhà Đồng bằng Sông Cửu Long CN Lào Cai.

Đến nay, tất cả các kiến nghị của các doanh nghiệp đã được các ngành xem xét, phân tích, trả lời thoả đáng trên cơ sở pháp lý quy định hiện hành của Nhà nước. Đồng thời, các ngành cũng nêu lên một số ý kiến, kiến nghị để các doanh nghiệp cùng thực hiện.

2. Công tác đào tạo – tuyên truyền:

- Nhằm nâng cao kiến thức quản lý cho lãnh đạo và cán bộ của các doanh nghiệp, Thường trực Hiệp hội đã phối hợp với Trung tâm xúc tiến Đầu tư Thương mại & Du lịch mở một lớp tập huấn, tư vấn về xây dựng hệ thống quản lý, tư vấn về chiến lược và tái cơ cấu và năng lực đội ngũ cho gần 100 cán bộ lãnh đạo, quản lý của trên 50 doanh nghiệp thành viên của Hiệp hội. Những kiến thức trên do các chuyên gia của Công ty Cổ phần phát triển năng lực tổ chức và Công ty cổ phần đào tạo quản lý trực tuyến OMT cung cấp tài liệu và hướng dẫn. Đó thực sự là những kiến thức hết sức cần thiết cho cán bộ lãnh đạo và quản lý của doanh nghiệp.

- Hiệp hội đã thiết lập trang thông tin điện tử Website tại địa chỉ Lcba.org.vn nhằm phục vụ công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Hiệp hội; phản ánh các hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động của các doanh nghiệp thành viên.

- Thường trực Hiệp hội còn thường xuyên tập hợp, nắm bắt thông tin về chủ trương, chính sách, đặc biệt là những vấn đề mới để kịp thời thông tin đến các doanh nghiệp thành viên của Hiệp hội.

3. Công tác văn hoá - thể thao:

Lập thành tích chào mừng 20 năm Ngày tái lập tỉnh Lào Cai, chào mừng kỷ niệm lần thứ 7 Ngày doanh nhân Việt Nam 13/10/2011, Thường trực Hiệp hội đã phối hợp với Đoàn thanh niên Khối doanh nghiệp phát động phong trào văn hoá thể thao trong các doanh nghiệp thành viên. Đặc biệt là với lứa tuổi thanh niên, phong trào đã được diễn ra sôi nổi, rộng khắp, có chất lượng và những ngày đầu tháng 10 đã tổ chức thi đấu bóng đá và cầu lông giữa các cầu thủ không chuyên của Hiệp hội; giải đấu đã thu hút được gần 300 vận động viên của 26 doanh nghiệp tham gia. Các diễn viên không chuyên của các doanh nghiệp có buổi biểu diễn văn nghệ vào chiều ngày 13/10/2011 chào mừng Ngày doanh nhân Việt Nam. Hoạt động văn hoá thể thao trong các doanh nghiệp đã góp phần quan trọng nâng cao đời sống tinh thần cho công nhân viên chức, là động lực quan trọng cho sự thành công trong sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp. Hoạt động đã thu hút đông đảo công nhân viên chức thuộc nhiều đối tượng tham gia, đặc biệt có nhiều đồng chí là lãnh đạo doanh nghiệp đã tham gia.

4. Công tác xã hội - từ thiện:

- Năm qua, với nhiều khó khăn thách thức phải đối mặt của suy thoái kinh tế, lạm phát tăng cao, ngoài việc đảm bảo đời sống, thu nhập cho người lao động, các doanh nghiệp thành viên vẫn tích cực tham gia công tác từ thiện - nhân đạo góp một phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đã ủng hộ hàng tỷ đồng cho quỹ người nghèo, quỹ đền ơn đáp nghĩa, xây dựng nhà đoàn kết và một số công trình phúc lợi xã hội khác.

- Mới đây nhất là chương trình góp vốn chung tay xây dựng nông thôn mới do UBND tỉnh phát động, nhiều doanh nghiệp thành viên của Hiệp hội góp vốn với số lượng lớn điển hình là Công ty Apatit Việt Nam, Công ty cổ phần Nam Tiến, Công ty cổ phần Minh Sơn, Ngân hàng Nông nghiệp, Công ty TNHH Hoa Phong, Ngân hàng Công thương...vv; Tổng số tiền đăng ký ủng hộ đã tới gần trăm tỷ đồng.

5. Công tác tài chính:

Công tác thu, chi tài chính được thực hiện nghiêm túc trên nguyên tắc các quy định của Quy chế quản lý tài chính – tài sản và Nghị quyết Ban chấp hành Hiệp hội đề ra, như sau:

- Thu từ tiền ủng hộ của các doanh nghiệp do Ban vận động thành lập bàn giao 102.624.000 đồng.

- Thu tiền lệ phí tham gia và hội phí năm 2011: 231.000.000 đồng; tính đến hết 31/12/2011 mới có 80/158 doanh nghiệp, một số doanh nghiệp mới chỉ đóng lệ phí tham gia hoặc hội phí 2011.

- Thu khác: 1.800.000 đồng.

* Tổng thu: 335.424.000 đồng.

* Tổng chi: 246.705.900 đồng (có báo cáo tài chính chi tiết kèm theo)

* Còn tồn:    88.718.100 đồng.

6. Đánh giá hoạt động của Ban chấp hành Hiệp hội:

- Tại đại hội thành lập đã bầu ra BCH khoá I là 24 đ/c và mời 01 đ/c tham gia làm Phó chủ tịch thường trực Hiệp hội. Nhìn chung các đ/c trong BCH đã luôn đề cao ý thức trách nhiệm, ngoài công việc của doanh nghiệp mình đa số các đ/c Uỷ viên BCH đã luôn chăm lo đến hoạt động của Hiệp hội. Bộ phận thường trực có 7 đ/c đã xác định đúng trách nhiệm của mình, đã cụ thể hoá Nghị quyết của đại hội và BCH để chỉ đạo thực hiện. Ban chấp hành và Thường trực luôn hoạt động theo Điều lệ được UBND tỉnh phê duyệt.

- Thường trực Hiệp hội đã tham gia các hoạt động do UBND tỉnh, các ngành chức năng tổ chức. Tại các hoạt động này với vai trò chức năng các đồng chí lãnh đạo Hiệp hội đã nắm bắt các chủ trương của tỉnh. Nêu những vấn đề đã kiến nghị cụ thể của các doanh nghiệp với lãnh đạo tỉnh và các ngành chức năng, các ý kiến của Hiệp hội được lãnh đạo tỉnh và ngành quan tâm chỉ đạo.

- Tuy nhiên, đây là lĩnh vực mới, các đ/c Uỷ viên BCH đều kiêm nhiệm (trừ 01 đ/c Phó chủ tịch thường trực); Bộ phận văn phòng chỉ có 01 cán bộ, cơ sở vật chất, phương tiện làm việc thiếu thốn, nguồn tài chính hạn hẹp nên nhiều công việc chưa đạt hiệu quả cao hoặc có những việc nằm trong chương trình công tác nhưng chưa được thực hiện.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

Với thời gian hoạt động chưa đầy một năm, có thể đánh giá khái quát về hoạt động của Hiệp hội một số nét chính sau đây:

1. Mặt tích cực:

- Với chức năng là cầu nối giữa Chính quyền với doanh nghiệp, giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp. Hiệp hội luôn bám sát chủ trương, chính sách của Nhà nước, định hướng phát triển của tỉnh và Điều lệ hoạt động. Triển khai, vận dụng vào các chương trình hoạt động theo đúng tôn chỉ mục đích “Bảo vệ quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp; vì lợi ích quốc gia; vì xã hội và cộng đồng”.

- Hoạt động của Hiệp hội đã dần đi vào ổn định, từng bước có chiều sâu, điều chỉnh các hình thức hoạt động để phù hợp với tình hình hoạt động thực tiễn. Đã tổ chức hiệu quả một số chương trình trọng điểm như: Hỗ trợ đào tạo nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp thu hút được nhiều doanh nghiệp – doanh nhân tự nguyện tham gia; Chuỗi chào mừng ngày Doanh nhân Việt Nam đã góp phần động viên, khích lệ tinh thần của doanh nhân – doanh nghiệp, tạo thêm sức mạnh tinh thần giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn.

- Trong khó khăn thách thức phải đối diện, đa phần doanh nghiệp, doanh nhân đã vượt qua khó khăn, đứng vững và khẳng định được mình; đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định từ 2,5 – 3 triệu đồng/người/tháng; nhiều những doanh nghiệp vẫn mạnh dạn đầu tư và phát triển, đạt mức thu nhập bình quân của người lao động từ 7 – 8 triệu đồng/tháng.

- Các hoạt động từ thiện vẫn được tổ chức tốt ở các doanh nghiệp, các doanh nghiệp thành viên của Hiệp hội đã tích cực tham gia chung tay xây dựng nông thôn mới, nhiều doanh nghiệp đã đăng ký ủng hộ với mức khá cao.

          - Chức năng, vai trò và trách nhiệm của Hiệp hội đã được thể hiện là trung tâm đoàn kết, đại diện cho tiếng nói, lợi ích chính đáng của doanh nghiệp được lãnh đạo tỉnh, các cấp, các ngành trong tỉnh và đông đảo doanh nghiệp ghi nhận, ủng hộ.

          2. Mặt hạn chế cần khắc phục:

          - Do khó khăn khách quan mang lại như: khủng hoảng kinh tế, lạm phát giá cả tăng cao, lãi suất tín dụng cao, Nhà nước thắt chặt chi tiêu công nên nhiều doanh nghiệp thành viên Hiệp hội gặp khó khăn trong SXKD, công nhân không có việc làm, thua lỗ, hoạt động SXKD cầm chừng, có tới 50% doanh nghiệp thành viên lâm vào tình trạng này.

          - Phần đông các doanh nghiệp thành viên hoạt động tích cực có trách nhiệm, còn một số ít doanh nghiệp chưa thật nhiệt tình với các hoạt động của Hiệp hội, nghĩ rằng doanh nghiệp mình tham gia Hiệp hội thì được gì, chưa nghĩ đã là thành viên của Hiệp hội thì phải có trách nhiệm gì với Hiệp hội.

- Đa phần các doanh nghiệp rất tích cực chủ động trong việc thực hiện nhiệm vụ đóng góp tài chính cho Hiệp hội. Nhiều doanh nghiệp thành viên đóng góp 10 triệu, 20 triệu, 30 triệu trong đợt vận động ủng hộ cho Đại hội thành lập và đóng góp đủ lệ phí gia nhập, hội phí năm 2011. Nhưng, vẫn còn một số doanh nghiệp thành viên chưa đóng lệ phí gia nhập và hội phí của năm 2011.

 

Phần II

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2012

 

Phát huy kết quả đạt được, khắc phục những khó khăn, tồn tại năm 2011, để hoạt động của Hiệp hội có hiệu quả trong năm 2012 cần thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

I. TỔ CHỨC CỦA HIỆP HỘI:

- Tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy làm việc có trình độ, năng lực, uy tín, đảm bảo sự đoàn kết nhất trí cao để triển khai tốt các chương trình hoạt động của Hiệp hội trong năm 2012.

- Tổ chức học tập quán triệt Nghị quyết 09 của Bộ chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ Doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế.

- Các Ban chuyên môn xây dựng kế hoạch hoạt động  và tổ chức thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Các đ/c trưởng các nhóm (XDCB, Thương mại-dịch vụ, Tài chính-Ngân hàng, Khai thác khoáng sản, Cơ khí sửa chữa) thường xuyên chủ động nắm tình hình hoạt động của thành viên để kịp thời phản ánh, báo cáo thường trực hiệp hội.

II. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ:

1. Công tác tư vấn pháp luật:

- Làm tốt chức năng là tổ chức đại diện giữ vai trò cầu nối giữa các doanh nghiệp với các cơ quan hữu quan Nhà nước. Nắm bắt những khó khăn, vướng mắc về hoạt động SXKD của doanh nghiệp để phản ánh, kiến nghị và tham mưu cho các cơ quan quản lý của tỉnh về các chủ trương, cơ chế, chính sách nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện tốt nhất để các doanh nghiệp nâng cao hiệu quả kinh doanh.

- Nghiên cứu để có các hình thức tư vấn pháp luật cho các doanh nghiệp thành viên một các hiệu quả và thiết thực nhất.

- Tổ chức các cuộc gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh và các doanh nghiệp nhằm trao đổi về chủ trương, chính sách và những vấn đề doanh nghiệp quan tâm.

- Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các văn bản pháp luật của Nhà nước, của tỉnh về những vấn đề liên quan đến doanh nghiệp nhằm cải thiện môi trường kinh doanh.

2. Công tác đào tạo – tuyên truyền:

- Phối hợp với các cơ quan hữu quan trong việc hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực và tổ chức các lớp đào tạo nhằm nâng cao năng lực quản lý và điều hành cho lãnh đạo doanh nghiệp và các lớp bồi dưỡng kiến thức chuyên môn cho các cán bộ công nhân viên chức trong các doanh nghiệp.

- Xây dựng website phong phú về hình thức, nội dung đảm bảo là kênh cung cấp thông tin, tuyên truyền hữu hiệu, diễn đàn trao đổi, giới thiệu và quảng bá thương hiệu là cầu nối tiện ích giữa doanh nghiệp và doanh nghiệp.

- Tăng cường phối hợp các cơ quan chức năng, Đoàn thể của tỉnh tham gia các hoạt động chung; thông qua đó giới thiệu các hoạt động của Hiệp hội, của doanh nghiệp thành viên trong việc phổ biến các đường lối, chủ trương, chính sách của Nhà nước, chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý, từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Nắm bắt và cung cấp kịp thời các văn bản có liên quan đến hoạt động SXKD cho các doanh nghiệp thành viên.

3. Công tác phát triển hội viên:

- Làm tốt công tác tuyên truyền quảng bá hình ảnh của Hiệp hội để các doanh nghiệp trên địa bàn tiếp tục tham gia; vận động các doanh nghiệp thành viên nâng cao ý thức, trách nhiệm trong các hoạt động chung của Hiệp hội để xây dựng Hiệp hội ngày một vững mạnh.

- Tổ chức các buổi sinh hoạt định kỳ với nội dung phong phú nhằm thu hút đông doanh nghiệp tham gia, tăng cường giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm, mở rộng giao lưu với các Hiệp hội trong nước.

4. Hoạt động văn hoá - thể thao:

- Tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp thành viên tích cực tham gia vào các chương trình, hoạt động văn hoá - thể thao do tỉnh và các ngành tổ chức.

- Tổ chức thường xuyên các hoạt động văn hoá thể thao trong các doanh nghiệp; tổ chức gặp gỡ, giao lưu giữa các doanh nghiệp thành viên vào dịp chào mừng Ngày doanh nhân Việt Nam 13/10/2012.

5. Công tác xã hội - từ thiện:

Vận động các doanh nghiệp tích cực tham gia các hoạt động xã hội - từ thiện như: xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết cho các gia đình thương binh, liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng và các hoạt động nhân đạo khác do các ngành của tỉnh và trung ương ương phát động; đặc biệt là chương trình chung tay góp sức xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

6. Đối ngoại và xúc tiến thương mại:

Tổ chức các chương trình xúc tiến thương mại và thực hiện các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp tham gia hội chợ, triển lãm, diễn đàn, tham quan, khảo sát thị trường, giao lưu và trao đổi kinh nghiệm với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, kinh doanh và mở rộng quy mô, lĩnh vực kinh doanh.

7. Công tác tài chính:

- Đề nghị UBND tỉnh xem xét cho Công ty TNHH Một thành viên SPB của Hiệp hội được đảm nhận thi công một số công trình trên địa bàn tỉnh, để tạo nguồn tài chính phục vụ các hoạt động của Hiệp hội.

- Tiến hành thu hội phí của các doanh nghiệp thành viên vào quý II/2012.

8. Công tác Thi đua – Khen thưởng:

- Cùng Ban thi đua – khen thưởng tỉnh, Đảng uỷ Khối doanh nghiệp ký kết Quy chế phối hợp trong công tác thi đua khen thưởng đối với các doanh nghiệp.

- Phối hợp với Ban thi đua – khen thưởng tỉnh tổ chức phát động thi đua với các chỉ tiêu cụ thể và tổng kết bình chọn các doanh nghiệp, cá nhân tiêu biểu có thành tích trong SXKD và hoạt động xã hội từ thiện đề nghị cấp trên biểu dương, khen thưởng vào dịp kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2012).

 

 

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT:

1. Với tỉnh và các ngành chức năng:

- Đề nghị Ban thường vụ Tỉnh uỷ tổ chức học tập, quán triệt và có chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 09 của Bộ chính trị về xây dựng và phát triển đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế.

- Căn cứ vào tình hình hoạt động cụ thể và chức năng nhiệm vụ của Hiệp hội, đề nghị tỉnh có cơ chế, chính sách tạo điều kiện cho Hiệp hội được đảm nhận một số dự án phát triển kinh tế của tỉnh để vừa đảm bảo tính linh hoạt, năng động vừa tạo nguồn tài chính cho hoạt động.

- Những công trình đã được các doanh nghiệp thi công hoàn thành mà nguồn vốn ngân sách đề nghị thanh toán kịp thời cho các đơn vị.

- Đề nghị UBND tỉnh kiến nghị với Chính phủ cho các doanh nghiệp kinh doanh thuỷ điện được tính thuế tài nguyên nước theo giá bán thực tế trên hoá đơn bán điện.

- Đề nghị UBND tỉnh và các ngành chức năng xem xét, điều chỉnh đơn giá cho công tác duy tu, bảo dưỡng đường tỉnh lộ tương đương với đơn giá duy tu, bảo dưỡng đường quốc lộ.

- UBND tỉnh có chính sách ưu tiên về tài chính, tín dụng cho các doanh nghiệp thành viên, nhất là những doanh nghiệp hiện đang có những khó khăn, tạo điều kiện để các doanh nghiệp vươn lên, kinh doanh có hiệu quả. Những chính sách mới của Nhà nước đề nghị UBND tỉnh và các ngành chức năng sớm hướng dẫn thực hiện. Tình hình giá cả biến động cần được kịp thời điều chỉnh đơn giá, nhất là đơn giá đền bù, đơn giá nguyên nhiên vật liệu trong XDCB.

- Đề nghị Đảng uỷ Khối doanh nghiệp quan tâm, có giải pháp cụ thể để phát triển đảng trong các doanh nghiệp; nhất là các doanh nghiệp tư nhân hiện nay chưa có đảng viên. Trong những doanh nghiệp người đứng đầu doanh nghiệp đã có đủ tiêu chuẩn và điều kiện đứng trong hàng ngũ của đảng.

- Khi tỉnh ban hành những cơ chế chính sách có liên quan đến hoạt động SXKD của các doanh nghiệp đề nghị có sự tham gia đóng góp ý kiến của Hiệp hội doanh nghiệp trước khi ban hành.

- Hiệp hội doanh nghiệp mới được thành lập luôn mong được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, sự ủng hộ của các ngành và huyện, thành phố để Hiệp hội có điều kiện tốt nhất hoàn thành nhiệm vụ.

 

 

2. Với Phòng CN & TM Việt Nam:

- Xem xét có chính sách hỗ trợ hoặc cơ chế tạo nguồn tài chính bảo đảm cho sự hoạt động của các Hiệp hội doanh nghiệp các tỉnh, thành phố.

- Có hướng dẫn về mô hình tổ chức và quy chế hoạt động của các Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, thành phố trong cả nước cho thống nhất.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động của Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh trong năm 2011 và phương hướng hoạt động năm 2012. Để hoạt động của Hiệp hội có hiệu quả năm 2012 rất mong được sự quan tâm, ủng hộ của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh và các ngành chức năng của tỉnh, cũng như sự tích cực tham gia, đóng góp ý kiến của các doanh nghiệp thành viên nhằm xây dựng Hiệp hội ngày một lớn mạnh./.

 

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (b/c);

- Phòng CN&TM Việt nam (b/c);

- Ban Thường vụ Đảng uỷ khối DN;

- Các đ/c Uỷ viên BCH;

- Các DN thành viên;

- Lưu VP Hiệp hội.

TM/ THƯỜNG TRỰC HIỆP HỘI

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

 

 

Vũ Ngọc Cừ  

 

Ngày cập nhật: 26/03/2012 Số lần đọc: 1684
Các tin khác cùng loại
WEB CỦA CÁC HỘI VIÊN
Công ty TNHH Hoa Phong
Công ty cổ phần nam tiến lào cai
SÀN GIAO DỊCH LÀO CAI
VNPT LÀO CAI
CÔNG TY TNHH THỊNH PHÚ
Thống kê truy cập
Số người Online: 6
Số lượt truy cập: 186921

Số chuyên mục tin: 8

Tổng số tin đã đăng: 111


DANH CHO QUẢNG CÁO
Căn hộ Scenia Bay - Chủ đầu tư Nam Tiến Lào Cai
Căn hộ Scenia Bay - Chủ đầu tư Nam Tiến Lào Cai