CHÀO MỪNG BẠN GHÉ THĂM WEBSITE CHÍNH THỨC CỦA HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP LÀO CAI
Chi tiết
Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai nhận được báo cáo của một số doanh nghiệp thành viên Hiệp hội hiện đang đầu tư trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh đối với các nhà máy thuỷ điện trên địa bàn tỉnh, đề nghị các cơ quan hữu quan xem xét được tính thuế tài nguyên nước theo giá bán điện thực tế ghi trên hoá đơn. Sau khi nghiên cứu, Hiệp hội doanh nghiệp đã có công văn số: 68/CV-HHDN ngày 16/12/2011 kiến nghị Thủ tướng Chính phủ; Bộ Tài chính; Tổng Cục thuế xem xét, giải quyết.

 Hiệp hội doanh nghiệp đã nhận được ý kiến phúc đáp tại văn bản số: 812/BTC-TCT ngày 17/01/2012 của Bộ Tài Chính. Theo đó, việc tính thuế tài nguyên nước hiện nay được thực hiện theo Quyết định số: 645/QĐ-BTC ngày 21/03/2011 của Bộ Tài chính việc công bố giá bán điện thương phẩm bình quân áp dụng làm giá tính thuế tài nguyên nước thiên nhiên sản xuất thuỷ điện năm đối với các cơ sở sản xuất thuỷ điện, mà không áp dụng giá bán thuỷ điện thực tế do đơn vị sản xuất thuỷ điện bán ra. Trả lời của Bộ Tài chính là đúng với quy định của pháp luật hiện hành (khoản 3, điều 6 Luật thuế Tài nguyên; điểm a, khoản 3, điều 4 Nghị định 50/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ và điều 1 Quyết định số 269/QĐ-TTg ngày 23/02/2011 của Chính phủ về giá điện năm 2011. Nhưng nếu theo quy định của pháp luật hiện hành các doanh nghiệp kinh doanh thuỷ điện phải nộp “khống” một số thuế cho Nhà nước do sự chênh lệch giữa giá bán điện thương phẩm bình quân và giá bán điện thực tế.

Để tạo điều kiện thuận lợi, giảm bớt khó khăn cho các doanh nghiệp tham gia đầu tư SXKD trong lĩnh vực thuỷ điện; khai thác tiềm năng thiên nhiên, thế mạnh của tỉnh Lào Cai; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai, đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai nghiên cứu, có ý kiến đề nghị Chính phủ; Quốc hội sửa chữa bất hợp lý này, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp SXKD thuỷ điện nhỏ trong phạm vi cả nước nói chung và tỉnh Lào Cai nói riêng.

(gửi các đ/c kèm theo bản chụp văn bản đề nghị của Hiệp hội và ý kiến trả lời của Bộ Tài chính).

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- UBND tỉnh (b/c);

- Sở Công thương;

- Sở Tài chính;

- Các đ/c TT Hiệp hội;

- Lưu VP Hiệp hội.

 

 

 

 

   T/M THƯỜNG TRỰC HIỆP HỘI

 PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

 

 

Vũ Ngọc Cừ

 

   

Ngày cập nhật: 26/03/2012 Số lần đọc: 1305
Các tin khác cùng loại
WEB CỦA CÁC HỘI VIÊN
Công ty TNHH Hoa Phong
Công ty cổ phần nam tiến lào cai
SÀN GIAO DỊCH LÀO CAI
VNPT LÀO CAI
CÔNG TY TNHH THỊNH PHÚ
Thống kê truy cập
Số người Online: 5
Số lượt truy cập: 186927

Số chuyên mục tin: 8

Tổng số tin đã đăng: 111


DANH CHO QUẢNG CÁO
Căn hộ Scenia Bay - Chủ đầu tư Nam Tiến Lào Cai
Căn hộ Scenia Bay - Chủ đầu tư Nam Tiến Lào Cai