CHÀO MỪNG BẠN GHÉ THĂM WEBSITE CHÍNH THỨC CỦA HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP LÀO CAI
Chi tiết
Ban chấp hành Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh xin báo cáo tóm tắt một số nét về hoạt động của Hiệp hội doanh nghiệp năm 2011, một số đề nghị của Hiệp hội và các doanh nghiệp thành viên Hiệp hội với lãnh đạo tỉnh và các ngành của tỉnh như sau:

      I. KHÁI QUÁT MỘT VÀI NÉT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HIỆP HỘI NĂM 2011:

            - Đại hội thành lập Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh được tổ chức vào tháng 5/2011, đến nay có 158 thành viên, Ban chấp hành có 25 đ/c, Bộ phận thường trực có 7 đ/c (1 Chủ tịch, 6 Phó chủ tịch).

          - Sau đại hội Ban chấp hành đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên, thành lập 5 Ban chuyên môn, chia thành 5 nhóm hoạt động chuyên ngành của 158 thành viên. Ban chấp hành xây dựng Quy chế làm việc, Quy chế quản lý tài chính tài sản của Hiệp hội, hoàn thiện Điều lệ và báo cáo đã được UBND tỉnh phê duyệt.

          - Tính đến nay Hiệp hội mới ra đời và hoạt động khoảng 9 tháng nhưng vị trí vai trò của Hiệp hội đã từng bước được khẳng định:

          + Hiệp hội thật sự là cầu nối giữa các doanh nghiệp với lãnh đạo tỉnh và các cơ quan Nhà nước.

          + Hiệp hội là người đại diện cho ý chí nguyện vọng của cộng đồng doanh nghiệp, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của doanh nghiệp, doanh nhân.

          + Thường trực Hiệp hội đã thường xuyên nắm bắt những kiến nghị, khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp để kiến nghị với cơ quan của tỉnh và của Quốc hội, Chính phủ.

          + Nhân Ngày doanh nhân 13/10/2011 Hiệp hội đã tổ chức phát động và giao lưu văn nghệ, thể thao giữa các doanh nghiệp thành viên; tổ chức gặp mặt các Hội viên tạo không khí vui tươi phấn khởi chung của đội ngũ doanh nhân trong Hiệp hội.

          + Mặc dù năm 2011 gặp nhiều khó khăn nói chung và khó khăn đối với các doanh nghiệp nói riêng, song với sự nỗ lực của từng doanh nghiệp, nhiều doanh nghiệp thành viên của Hiệp hội đã khắc phục khó khăn, tiếp tục duy trì và mở rộng SXKD, bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch. Thu nhập của người lao động ổn định, hoàn thành nghĩa vụ thu nộp vào Ngân sách Nhà nước. Các phong trào thi đua được duy trì, công tác từ thiện, an sinh xã hội được các doanh nghiệp quan tâm, phong trào ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo, giúp đỡ các xã vùng sâu vùng xa, lực lượng vũ trang nơi biên giới, các gia đình chính sách thường xuyên luôn được các doanh nghiệp quan tâm. Đợt phát động của tỉnh chung tay xây dựng nông thôn mới đã được đa số các doanh nghiệp tham gia, nhiều doanh nghiệp đăng ký ủng hộ với mức vài tỷ đồng.

          - Tuy nhiên do khó khăn chung nên nhiều doanh nghiệp thành viên nhất là những doanh nghiệp nhỏ đang gặp khó khăn, không mở rộng và duy trì được SXKD, chưa cấu trúc lại được phương án sản xuất, sản phẩm không tiêu thụ được, công nhân không có việc làm, nợ lương, nợ BHXH với người lao động; có những doanh nghiệp phải tạm dừng sản xuất. Đây thực sự đúng là nỗi lo của mỗi doanh nghiệp thành viên và cả Hiệp hội.

          II. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH:

A.     NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG:

1. Triển khai học tập và có chương trình hành động của tỉnh về việc thực hiện nghị quyết 09 của Bộ chính trị ngày 09/12/2011 về xây dựng và phát triển đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế.

2. Khi tỉnh, các ngành ban hành cơ chế chính sách có liên quan đến hoạt động SXKD của các doanh nghiệp, đề nghị trước khi ban hành nên lấy ý kiến tham gia của Hiệp hội doanh nghiệp. Những chính sách mới của Nhà nước cần sớm hướng dẫn và tổ chức thực hiện.

3. Đề nghị tỉnh và các ngành tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục trong nghiệm thu, thanh toán, duyệt dự án, thủ tục đất đai, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ SXKD. Theo phản ánh của một số doanh nghiệp hiện nay một số thủ tục còn rườm rà, một số cán bộ nghiệp vụ của một số cơ quan còn gây khó khăn cho quan hệ của các doanh nghiệp.

4. Hiện nay một số doanh nghiệp thi công một số công trình đã hoàn thành nhưng chưa được nghiệm thu thanh toán, hoặc đã được nghiệp thu chưa thanh toán đủ, đề nghị sớm được bố trí vốn để thanh toán.

5. Đề nghị UBND tỉnh, các ngành chức năng xem xét lại một số đơn giá để có sự điều chỉnh kịp thời cho phù hợp, hiện nay một số đơn giá đang quá thấp như: cước vận tải, định mức đầu tư cho công tác quản lý, bảo trì đường tỉnh …vv.

6. Việc ngân hàng thực hiện việc định giá tài sản thế chấp của đơn vị để đơn vị vay vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh cần phải dựa trên giá trị thực tế thị trường, hiện nay việc áp dựng giá trị theo các quy định của nhà nước để định giá tài sản là không phản ánh đứng giá trị thực tế của tài sản.

7. Luật thuế còn bất cập đối với thuế tài nguyên môi trường khoáng sản, cụ thể doanh nghiệp phải nộp thuế tài nguyên trên tổng giá bán và chi phí vận chuyển nên doanh nghiệp bị lỗ do giá cả nhiên liệu, khấu hao máy móc ngày càng tăng cao. Đề nghị Cục thuế Lào Cai kiến nghị với Tổng cục thuế điều chỉnh lại thuế tài nguyên chỉ tính trên giá bán không bao gồm cước vận chuyển để doanh nghiệp bớt khó khăn và như vậy mới phù hợp với thực tế.

8. Đối với các loại khoáng sản: đá, cát sỏi … khi sản xuất ra chưa tiêu thụ được nhưng đã phải nộp thuế, đây là vấn đề bất cập, sản phẩm sản xuất ra chưa tiêu thụ được, vốn của doanh nghiệp bị đọng, không có vốn để phục vụ sản xuất mà lại phải nộp thuế tài nguyên, môi trường … Đề nghị khi nào xuất bán được hàng thì mới thu thuế tài nguyên và phí môi trường.

9. Căn cứ khoản 2, điều 61 Nghị định số: 160/205 ngày 27/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khoáng sản và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật khoáng sản. Trong trương hợp giấy phép khai thác khoáng sản đã hết hạn nhưng hồ sơ xin gia hạn đang được xem xét thì tổ chức, cá nhân được phép khai thác khoáng sản được tiếp tục hoạt động đến thời điểm được gia hạn hoặc có văn bản trả lời giấy phép không được gia hạn. Nhưng khi đơn vị làm hồ sơ xin cấp phép để mua vật liệu nổ thì không được duyệt với lý do giấy phép khai thác hết hạn. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Công an tạo điều kiện cho các đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ SXKD.

10. Đề nghị các ngân hàng giảm lãi suất cho vay đối với các doanh nghiệp. Hiện nay, lãi suất ngân hàng quá cao một số doanh nghiệp thi công chưa được thanh toán, đề nghị các ngân hàng có thể cho doanh nghiệp hoãn giãn nợ khi được thanh toán vốn công trình các doanh nghiệp sẽ trả nợ.

11. Đề nghị Đảng uỷ Khối doanh nghiệp quan tâm, có giải pháp hữu hiệu trong việc phát triển đảng đối với các doanh nghiệp, nhất là những doanh nghiệp hiện nay chưa có đảng viên.

12. Đề nghị khi UBND tỉnh, các ngành nhận được kiến nghị của Hiệp hội hoặc doanh nghiệp cần có ý kiến xử lý sớm và thông báo lại cho nơi đã kiến nghị.

B. MỘT SỐ ĐỀ NGHỊ CỤ THỂ CỦA MỘT SỐ DOANH NGHIỆP:

1. Đề nghị UBND tỉnh và Bộ Tài nguyên & Môi trường cho phép Công ty Apatit Việt Nam tiếp tục được thăm dò, khai thác Apatit theo quy hoạch để đảm bảo nguyên liệu dài hạn cho chiến lược phát triển phân bón chứa lân.

2. Cho lắp thêm trạm biến áp 110 KV tại Tằng Loỏng, vì hiện nay các nhà máy Phôtpho chuẩn bị đầu tư nhưng không có điện.

3. Nguồn vốn đầu tư cho công tác quản lý bảo trì đường tỉnh quá thấp,  chỉ đạt 40% đến 50% so với định mức sửa chữa đường bộ. Đề nghị UBND tỉnh xem xét điều chỉnh tăng vốn đầu tư cho công tác quản lý bảo trì đường tỉnh tương đương với vốn đầu tư quản lý bảo trì đường quốc lộ.

4. Đề nghị tỉnh giao đất không thu tiền đối với đất xây dựng trụ sở làm việc của các Hạt quản lý đường bộ trực thuộc Công ty quản lý đường bộ Lào Cai.

5. Đề nghị UBND tỉnh cho phép Công ty đường bộ Lào Cai được thực hiện các bước khắc phục hậu quả bão, lụt đường tỉnh theo Thông tư số: 30/2010/TT-BGTVT ngày 01/10/2010 của Bộ giao thông vận tải quy định về phòng, chống và khắc phục hậu quả lụt, bão trong ngành đường bộ.

6. Công ty Đường bộ Lào Cai đề nghị tỉnh cấp kinh phí xây dựng hạt quản lý đường bộ Bát Xát, hạt quản lý đường bộ Cao Sơn và hạt quản lý đường bộ 155.

7. Đối với đất hành lang an toàn đường bộ, theo quy định của Luật giao thông đường bộ ở một số địa phương đang bị vi phạm: lấn chiếm, giao đất không trừ đất giành cho hành lang an toàn đường bộ …vv. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thành phố, các ngành chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý kiên quyết với các hiện tượng vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ.

8. Từ năm 2010 đến nay, Nhà nước bãi bỏ chính sách trợ giá, trợ cước mặt hàng chính sách xã hội, chuyển thực hiện cơ chế giá kinh doanh và thực hiện chính sách mới: cấp phát cho không bằng tiền (hoặc hiện vật) cho các hộ nghèo (theo nghị định 102 của Chính phủ, với mức 80.000 và 100.000 đồng/1 nhân khẩu, 1 năm, tuỳ khu vực. Do đó, hiện nay mặt hàng muối iốt trên địa bàn tỉnh diễn ra tình trạng cạnh tranh rất quyết liệt, xuất hiện nhiều tư thương tham gia thị trường; Tuy nhiên, chất lượng rất khó quản lý (theo quy định việc sản xuất và kinh doanh muối iốt phải được quản lý chặt chẽ, bởi là mặt hàng dược thực phẩm phòng ngừa bệnh bứu cổ). Đề nghị UBND tỉnh và các ngành hữu quan, dành một phần kinh phí theo Nghị định 102 giao cho Công ty cổ phần Thương mại tỉnh Lào Cai sản xuất và cấp phát cho không muối iốt cho các hộ nghèo trên địa bàn toàn tỉnh với định mức 5kg/người/năm để người dân được sử dụng muối đảm bảo chất lượng (theo kinh nghiệm các tỉnh đã triển khai kinh phí dành cho chương trình này chiếm khoảng 30% tổng kinh phí cho không hộ nghèo hiện nay); Cũng như, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng muối iốt lưu thông trên thị trường, nhằm đảm bảo tốt Chương trình quốc gia phòng chống rối loạn do thiếu iốt.

9. Đề nghị UBND tỉnh, các ngành tạo điều kiện để NHNo được huy động nguồn vốn từ các dự án đến bù giải phóng mặt bằng trên địa bàn và được làm Ngân hàng phục vụ các dự án ODA của tỉnh để có điều kiện huy động nguồn vốn đáp ứng các nhu cầu cho vay đối với các thành phần kinh tế, đặc biệt là các nhu cầu vốn đối với lĩnh vực NoNT và nông dân góp phần vào xây dựng nông thôn mới.

10. Dự án chợ Nguyễn Du đã được UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt và uỷ quyền cho UBND thành phố Lào Cai ký hợp đồng BOT với Công ty cổ phần ĐT&PT Tiến Thành. Nhưng hiện nay việc khai thác dự án chợ của Công ty đang gặp phải những khó khăn, kinh doanh thua lỗ bởi hai nguyên nhân: Một là các tuyến đường bao quanh chợ và các tuyến phố lân cận đã hình thành một chợ hoạt động trên lòng đường và vỉa hè, do đó các hộ đã không vào chợ để kinh doanh; Hai là mức lãi suất ngân hàng tăng quá cao so với phương án tài chính của dự án. Đề nghị để công ty được bàn giao dự án trước thời hạn cho UBND thành phố quản lý, nếu tiếp tục để công ty quản lý thì các ngành chức năng phải có biện pháp chấn chỉnh lại trật tự tại quanh khu vực chợ.

           11. Hiện nay, giá bán một số loại xe ô tô (chủ yếu là xe ô tô 4 chỗ và 7 chỗ) đang thấp hơn so với bảng giá của UBND tỉnh quy định để tính lệ phí trước bạ trên dưới 10% (theo quyết định 419/QĐ-UBND ngày 06/03/2012). Như vậy, người mua xe ô tô phải nộp lệ phí trước bạ cao hơn với giá thực tế mua xe ô tô, các tổ chức và cá nhân đã phải nộp “khống” một khoản lệ phí cho Nhà nước do sự chênh lệch giữa giá bán thực tế và giá tối thiểu để tính lệ phí trước bạ. Đề nghị UBND tỉnh và các ngành chức xem xét.

          12. Đề nghị UBND thành phố Lào Cai thực hiện nội dung quyết định số 294/QĐ-UBND tỉnh Lào Cai ngày 11/02/2011 về việc đến bù giải phóng mặt bằng lô đất 744m2 tại phường Bắc Cường và UBND huyện Bảo Thắng thực hiện nội dung quyết định số 2871/QĐ-UBND tỉnh Lào Cai ngày 06/10/2008 về việc đền bù giải phóng mặt bằng tại lô đất 120m2 tại xã Phong Niên cho Công ty cổ phần Thương Mại Lào Cai.

          13. Công ty TNHH XD&TM Ngọc Cường đã được các sở ban ngành thẩm tra hồ sơ cấp phép mỏ quặng sắt thuộc xã Amusung thời gian trước ngày 01/07/2011 đã được các sở ban ngành thẩm định và phê duyệt. Nay căn cứ chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 02 ngày 09/01/2012 là những hồ sơ dự án nhỏ lẻ thuộc tỉnh quản lý sẽ cấp hoạt động bình thường đến nay đã trình UBND tỉnh nhưng vẫn chưa được cấp phép, đề nghị UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

          14. Công ty Xổ số kiến thiết Lào Cai đề nghị tỉnh và các ngành chức năng có biện pháp để ngăn chặn và xử lý tình trạng “số đề”.

          15. Công ty Luyện đồng Lào Cai đề nghị:

- Thi công đường vào Khu Công nghiệp (các doanh nghiệp đã đóng góp đẩy đủ kinh phí xây dựng đường vào khu công nghiệp theo kế hoạch từ năm 2009-2010, nhưng cho đến nay đường vào khu công nghiệp vẫn chưa được thi công).

          - Xử lý môi trường (03 thải: Chất thải rắn, chất thải lỏng và khí thải) cho khu dân sinh và khu công nghiệp Tằng Loỏng.

          16. Công ty Khoáng sản Lào Cai đề nghị cải cách hành chính, đơn giản hoá các thủ tục và quy trình xuất khẩu khoáng sản do phải tuân theo quá nhiều quy định của các ngành liên quan như: Hải quan, Sở công thương …vv.

          17. Công ty cổ phần Vàng Lào Cai đề nghị:

          - UBND tỉnh sớm triển khai cho công ty được thuê đất dự án “Ký hợp đồng thuê đất”, chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

          - Khẩn trương hoàn thiện và cấp giấy phép xây dựng cho dự án của công ty “dự án đầu tư, khai thác, tuyển luyện vàng gốc Minh Lương, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai”.

          18. Công ty TNHH Lương Hà đề nghị:

          - Từ năm 2006 công ty Lương Hà đã thực hiện đúng cam kết đầu tư vào Khu thương mại Kim Thành. Tuy nhiên, Khu thương mại Kim Thành qua thời gian vận hành thử đến nay vẫn chưa hoạt động, nhiều nhà đầu tư không thực hiện đúng theo dự án nên hiện nay tại đây chi có một mình công ty chúng tôi hoạt động, dẫn đến việc đầu tư không có hiệu quả.

          - Ngày 02/03/2011 UBND tỉnh có quyết định 475/QĐ-UBND về việc thu tiền sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng, dịch vụ công cộng tại Khu thương mại Kim Thành với mức nộp 3.000đ/m2. Điều đó gây khó khăn cho công ty chúng tôi, vì Khu thương mại Kim Thành vẫn chưa đi vào hoạt động chính thức, doanh nghiệp đang gặp nhiều trở ngại trong việc đầu tư, chưa mang lại hiệu quả theo dự án đầu tư đã được phê duyệt.

          - Ngày 28/07/2006 UBND tỉnh có quyết định 1980/QĐ-UBND về việc chấp thuận dự án đầu tư xây dựng công trình Văn phòng và gian hàng giới thiệu sản phẩm của công ty TNHH Thương mại Lương Hà tại Khu thương mại Kim Thành. Tuy nhiên, Luật đầu tư có thay đổi, yêu cầu các doanh nghiệp đầu tư phải có giấy chứng nhận đầu tư. Do đó, khi làm các thủ tục với các sở, ngành công ty chúng tôi thiếu giấy chứng nhận đầu tư. Công ty đã tìm hiểu thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư và biết thủ tục giống như xin đầu tư mới. Để hạn chế các thủ tục hành chính phiền hà, phức tạp tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, công ty đề nghị UBND tỉnh cho phép đổi quyết định chấp thuận đầu tư thành giấy chứng nhận đầu tư.

          19. Công ty VIDIFI Lào Cai chưa đồng ý với kết luật thanh tra của Đoàn thanh tra tại buổi họp thông qua tại văn phòng công ty ngày 09/03/2012. Đề nghị UBND tỉnh kiểm tra, xem xét.

          20. UBND tỉnh xem xét, đề nghị Chính phủ các Bộ, ngành liên quan điều chỉnh việc tính thuế tài nguyên nước đối với các đơn vị SXKD thuỷ điện (đã có kiến nghị gửi các ngành liên quan).

          21. Một số doanh nghiệp đề nghị UBND tỉnh:

          - Xem xét việc lắp đặt hệ thống đường điện trong khu công nghiệp Đông Phố Mới cho hợp lý.

          - Xem xét lại việc thu tiền sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng trong các khu kinh tế cửa khẩu.

          - Tình trạng hư hỏng tại tuyến đường Hoàng Diệu, bãi hàng hoá ga Lào Cai đã có kiến nghị, nhưng đến nay chưa được khắc phục.

          - Đề nghị được tạm nhập tái xuất phân bón qua cửa khẩu phụ Bản Vược huyện Bát Xát.

          Trên đây là báo cáo một số nét chính tình hình hoạt động của Hiệp hội doanh nghiệp kể từ khi thành lập đến nay cùng một số kiến nghị đề xuất của Hiệp hội để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp thành viên, đề nghị UBND tỉnh, các ngành tạo điều kiện quan tâm xem xét, giải quyết.

          Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

 

- Như kính gửi;

- Các sở, ngành liên quan;

- Các đ/c UVBCH Hiệp hội;

- Lưu VP.

   T/M THƯỜNG TRỰC HIỆP HỘI

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Minh Tuấn    

Ngày cập nhật: 26/03/2012 Số lần đọc: 1478
Các tin khác cùng loại
WEB CỦA CÁC HỘI VIÊN
Công ty TNHH Hoa Phong
Công ty cổ phần nam tiến lào cai
SÀN GIAO DỊCH LÀO CAI
VNPT LÀO CAI
CÔNG TY TNHH THỊNH PHÚ
Thống kê truy cập
Số người Online: 7
Số lượt truy cập: 186922

Số chuyên mục tin: 8

Tổng số tin đã đăng: 111


DANH CHO QUẢNG CÁO
Căn hộ Scenia Bay - Chủ đầu tư Nam Tiến Lào Cai
Căn hộ Scenia Bay - Chủ đầu tư Nam Tiến Lào Cai